Tràmits del Comisionado

Tràmit

Model de sol·licitud

Enllaç a procediment

Model d'autoliquidació de tasa

Canvi d'emplaçament d'expenedories

Model Enllaç Imprés

Autorització d'obres en expenedories

Model Enllaç Imprès

Transmissió de la titularitat en expenedories

  • - Sense canvi d'emplaçament
Model Enllaç Imprès
  • - Amb canvi d'emplaçament
Model Enllaç Imprès
  • - Mortis causa
Model Enllaç Imprès

Magatzem complementari de l'expenedoria

Model Enllaç Imprès

Extensió transitòria de l'expenedoria

Model Imprès

Declaració responsable per a la comercialització d'altres productes

Model

Tancament temporal d'expenedories

Model

Restricció horaria en les expenedories

Model

Renúncia expressa a l'expenedoria

Model

Punts de venda amb recàrrega (PVR)

Enllaç Imprès

Sol·licitud modificació o baixa de PVR

Model

Sol·licitud de participació en subhastes d'expenedories

Enllaç