BLOG

Els Estancs Catalans Impulsen la Venda de Loteries Solidàries Noticies 22/03/2024

Els Estancs Catalans Contribueixen a la Venda de Loteries per a Fins Socials

Els estancs catalans, part fonamental del teixit comercial de Catalunya, juguen un paper crucial en la venda de les loteries catalanes. Aquestes loteries destinen tots els seus beneficis a fins socials. En concret, el 100% dels beneficis de Loteries de Catalunya es canalitzen cap al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social de la Generalitat de Catalunya. Aquest fons té com a objectiu desenvolupar accions i programes socials per als col·lectius més desfavorits de la societat catalana.

Des de la seva creació l’any 1987, tots els ingressos nets obtinguts per la gestió dels jocs de loteries han estat transferits al Departament de Drets Socials per ser destinats a programes d’atenció a la infància, la vellesa i les persones amb discapacitat. A partir de l’any 2022, aquests ingressos nets es transfereixen directament al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social, amb l’objectiu d’optimitzar la transparència i la traçabilitat d’aquests recursos.

Durant l’actual any, s’han destinat 6,46 milions d’euros al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social. La Comissió del Fons, amb l’aprovació del Govern de la Generalitat, ha transferit aquests recursos al Departament de Drets Socials per dur a terme les següents inversions, programes i actuacions:

  1. 3,46 milions d’euros per finançar el Pla pilot per a l’abordatge de la pobresa infantil: un projecte de dos anys que permet abordar la pobresa infantil de manera integral, especialment als barris.
  2. 3 milions d’euros per garantir aliments i assistència material bàsica a famílies i persones en situació de pobresa o risc d’exclusió social. Aquest suport es realitza mitjançant targetes electròniques, facilitades per les entitats proveïdores d’aliments a Catalunya, perquè les persones puguin utilitzar-les directament als llocs habituals com supermercats o botigues de barri. (font: Loteries de Catalunya)

Així, els estancs catalans no només formen part del paisatge urbà, sinó que també contribueixen activament al benestar social de la comunitat catalana. La seva implicació és essencial per garantir que els recursos generats per les loteries es tradueixin en suport real per als més vulnerables.