BLOG

Distintius de la DGT als estancs catalans Noticies 16/03/2024

Distintius Medi Ambientals de la DGT ara disponibles als Estancs catalans

A partir d’aquest mes de març, els estancs de Lleida han començat a oferir un nou producte de servei públic: els distintius medi ambientals de la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquesta iniciativa s’inscriu en la línia de l’oferta de productes de servei públic que caracteritza aquests establiments.

Què són els Distintius Medi Ambientals de la DGT?

Les enganxines medi ambientals de la DGT classifiquen els vehicles en funció de les emissions que desprenen. Des de 2016, la DGT ha posat a disposició dels ciutadans aquests adhesius identificadors a aquells propietaris amb vehicles que s’adapten a les característiques d’algun dels 4 tipus en què es divideix aquesta classificació.

Normativa de les Zones de Baixes Emissions

El Reial Decret 1052/2022, de 27 de desembre, regula els requisits mínims que hauran de satisfer les Zones de Baixes Emissions (ZBE) que les entitats locals estableixin d’acord amb l’article 14.3 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica. Aquesta normativa té com a objectiu millorar la qualitat de l’aire i mitigar el canvi climàtic, impulsant una mobilitat més sostenible i inclusiva.

Els municipis de més de 50.000 habitants (i municipis de més de 20.000 habitants quan superin els valors límit dels contaminants regulats en Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire) tenen l’obligació d’adoptar plans de mobilitat urbana que haurien d’incloure l’establiment de ZBE.

Amb aquesta nova oferta als estancs catalans, els ciutadans tindran un accés més fàcil als distintius medi ambientals de la DGT, facilitant així el compliment de la normativa de les zones de baixes emissions.