BLOG

Els Estancs: molt més que un escut de l'Administració. Noticies 20/02/2024

Els Estancs: Més que un Escut de l'Administració.

Els estancs són molt més que simples punts de venda de tabac. Tot i que la seva funció principal és evitar que els menors accedeixin a productes tan sensibles com el tabac i articles de fumador, també exerceixen un paper crucial com a comerços de proximitat i servei públic.

Protegint els Menors.

Els estancs actuen com un escut de l'administració en restringir la venda de tabac i productes que incitin a fumar a persones menors de 18 anys. Aquesta mesura és essencial per protegir els joves i prevenir l'accés precoç a substàncies perjudicials. A més, els estancs compleixen escrupulosament amb les regulacions governamentals i garantizen que els productes es venen de manera responsable.

Comerç de proximitat i serveis.

Els estancs no només estan presents a les grans ciutats, sinó també centenars de petits municipis. Són part integral de la comunitat local i ofereixen serveis addicionals més enllà del tabac. Alguns d'aquests serveis inclouen:

- Paqueteria: Els estancs poden ser punts de recollida i enviament de paquets, facilitant la logística per als residents locals.
- Targetes de Transport: Proporcionen targetes de transport públic, la qual cosa és especialment útil per a aquells que depenen del transport col·lectiu.
- Enviament de Diners: Els estancs ofereixen serveis d'enviament de diners, oferint comoditat a aquells que necessiten transferir fons.
- Disposició d'Efectiu: En moments de necessitat, els estancs també poden servir com a llocs per retirar efectiu. 
- Pagament de Factures i Rebuts: Cada vegada més estancs ofereixen serveis per pagar factures d´empreses com Endesa, Aigües de Barcelona, Digi i altres. Això facilita als ciutadans la gestió dels seus pagaments sense haver de desplaçar-se a altres ubicacions.

Servei Públic i Transformació.

Els estancs són part integral de la vida quotidiana de moltes persones. La seva presència a la comunitat és essencial per garantir que els serveis bàsics estiguin al seu abast. Com a comerços de proximitat, els estancs s´esforcen per satisfer les necessitats locals i contribuir al benestar general. La seva transformació constant és un testimoni de la seva adaptabilitat i compromís amb la societat.

En resum, els estancs no només són guardians de la legalitat en la venda de tabac, sinó també pilars de la comunitat. El seu compromís amb la societat va més enllà dels productes que ofereixen, i la seva presència és un testimoni de la seva rellevància en la nostra vida quotidiana.