BLOG

Tenim l´obligació de reciclar? legislació 13/02/2024

Atents: els vapeajadors d´un sol ús són residus elèctrics i s’han de recollir.

Els vapejadors d´un sol ús són uns dispositius que s’utilitzen per inhalar vapor amb o sense nicotina, i que es llencen quan s’esgota la seva bateria o el seu líquid. Aquests dispositius s’han tornat molt populars entre els fumadors que volen deixar el tabac o reduir-ne el consum, i es poden adquirir a les expenedories de tabac, entre altres llocs.

Però el que molts estanquers i consumidors no saben és que aquests aparells són residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i que han de gestionar-se de forma especial, segons el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Aquesta norma té com a objectiu prevenir la generació d’aquests residus, fomentar-ne la reutilització i el reciclatge, i evitar els impactes ambientals i sanitaris que poden causar si no es tracten adequadament. Per això, estableix una sèrie d’obligacions per als fabricants, els distribuïdors i els usuaris d’aquests aparells.

Els fabricants o importadors de vapejadors han d’inscriure’s al Registre Integrat Industrial i complir amb les obligacions de disseny ecològic, informació, finançament i gestió dels residus que generin els seus productes.

Els distribuïdors de vapeajadors, entre els quals s’inclouen les expenedories de tabac, han de facilitar la recollida dels residus que lliurin els usuaris finals, ja sigui mitjançant l’entrega d’un aparell usat per cada un de nou que venguin (el anomenat sistema 1x1), o mitjançant la instal·lació de contenidors específics per recollir els petits aparells elèctrics i electrònics als seus establiments.

Els usuaris de vapejadors han d’entregar els aparells usats als punts de recollida habilitats pels distribuïdors, les entitats locals o els gestors autoritzats, i no han de llençar-los a les escombraries ni al medi ambient.

L´incompliment d’aquestes obligacions pot comportar sancions. Per això, és important que els estanquers s’informin i s’adaptin al Reial Decret 110/2015, i que contribueixin a sensibilitzar els seus clients sobre la correcta gestió dels vapejadors.