BLOG

L’assemblea de Lleida reivindica el paper dels estancs en el comerç de proximitat legislació 04/11/2022

L’assemblea de Lleida reivindica el paper dels estancs en el comerç de proximitat

FEDERACIÓ EN ACCIÓ La UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE LLEIDA (UPELL) ha celebrat aquest 2023 la seva 45a assemblea anual, a la Fonda del Nastasi (Lleida).

En la primera part hi va haver eleccions i es va escollir per unanimitat la nova Junta Directiva. El president, Eugeni Rodríguez, va explicar, tot destacant el compromís del sector amb el medi ambient, que «s’han iniciat converses amb l’Agència Catalana de Residus sobre la recollida de burilles a les expenedories i se’ls ha traslladat la impossibilitat de fer-ho, per raons sanitàries i de normativa sectorial. També s’ha parlat del efectes dels vapejadors d’un sol ús en el medi ambient i per això s’ha ofert la xarxa d’expenedories com a solució».

NOVETATS LEGISLATIVES

Edgar Gasol, vicepresident de la UPELL, va explicar novetats normatives «que tenen diversos objectius: introduir a l’ordenament jurídic millores en l’etiquetatge i l’envasament dels productes de tabac, el paquet genèric, noves mesures de traçabilitat, millorar la forma de catalogar els productes emergents del tabac i relacionats, prohibir determinats additius i components, i posar ordre a la comercialització dels vapers».

Considera destacable «que l’Administració continuï apostant per la xarxa d’expenedories per distribuir productes tan sensibles com el tabac i els dispositius per vapejar».

TESTAMENT I SUCCESSIÓ

L’advocada Sílvia Longan es va centrar en dos assumptes: la importància del termini per tramitar la successió de les expenedories per causa de mort del titular i de tenir fet el testament, i les noves taules per calcular les quotes d’autònom en funció dels ingressos anuals.

HOMENATGE A LES ESTANQUERES TERESA ALÉS I M. CARMEN FARRERES M.

Teresa Alés i M. Carmen Farreres, dues estanqueres que van dedicar molts anys a la Junta Directiva com a membres, van ser homenatjades entre els aplaudiments del públic i l’emoció de les protagonistes. Es van recordar anècdotes compartides que van arrencar més d’un somriure entre els assistents.

Homenatge a Teresa i M. Carmen.


JUNTA DIRECTIVA – ELECCIONS 2023

 • Eugeni Rodríguez Cucurull, president.
 • Edgar Gasol Rivera, vicepresident.
 • María Eugenia Duque Valdivieso, secretària.
 • Josep Viladrich Regada, tresorer.
 • Montserrat Trilla Bertran, vocal.
 • Ester Millet Cervera, vocal.
 • Míriam Juste Latorre, vocal.
 • Josep Gol Pons, vocal.
 • Laura Borderas Forcada, vocal.
 • Andreu Falcó Josa, vocal.
 • Josep M. Rodríguez Lladó, vocal.

Junta directiva de l'entitat.

Acabada la part més protocol·lària, Eugeni Rodríguez, president de l’entitat, va exhortar els estanquers «a creure’s la seva funció vital en el teixit comercial i de serveis de la societat» i va destacar positivament els contactes iniciats amb les administracions amb el propòsit «de donar a conèixer les possibilitats del sector i el seu compromís amb el servei públic de proximitat».

Així mateix, Rodríguez va exposar el resultat dels actes de l’últim any, com ara el curs de formació en ciberseguretat, «que va tenir una acollida excel·lent entre els associats», i la jornada de formació sobre comerç il·lícit de tabac celebrada a la Comandància de la Guàrdia Civil de Lleida.

També va destacar la col·laboració de la UPELL amb el grup operatiu sobre contraban gràcies a la creació d’un canal d’informació directe amb la Guàrdia Civil.

EL 2022 VA SER UN ANY DE RECUPERACIÓ

«Les xifres de l’any 2022 mostren una tímida recuperació després de la pandèmia », informava Rodríguez, que també va posar l’èmfasi en el canvi de criteri per mesurar les distàncies entre expenedories, la neutralitat, el tabac escalfat amb aromes i la publicitat en xarxes socials. L’assemblea de Lleida reivindica el paper dels estancs en el comerç de proximitat: «Els estancs ens hem de creure que som servei públic, només així podem parlar amb l’administració».

Per acabar, un aperitiu va clausurar la 45a Assemblea dels estanquers de les terres de Lleida.

Revista trimestral de la Federació Catalana d' Estanquers 27